Nabízím pomoc velkého rozsahu

Spojte se pomocí e-mailu s asistenčním centrem ve vašem kraji.

Do předmětu e-mailu uveďte, čeho se nabídka pomocí týká, například ubytování v hotelu, dodávky nebo přepravy velkého množství osob.

V případě, že nabízíte lékařskou pomoc či dodání většího množství zdravotnických prostředků, informujte se o možnostech na webu Ministerstva zdravotnictvíexterní-link.