Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.nasi-ukrajinci.czwww.nasiukrajinci.cz  přihlášení v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.nasi-ukrajinci.czwww.nasiukrajinci.cz .

STAV SOULADU

Tato internetová stránka je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah webu www.nasi-ukrajinci.czwww.nasiukrajinci.cz není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti.

Ovládání klávesnicí 

www.nasi-ukrajinci.czwww.nasiukrajinci.cz

  • Některé navigační a ovládací prvky (zaškrtávací pole) nejsou ovladatelné a funkce nejsou dostupné z klávesnice (Princip č. 2: Ovladatelnost)
  • Některé navigační a ovládací prvky (zaškrtávací pole) nejsou ovladatelné a funkce nejsou dostupné z klávesnice (Pravidlo 2.1 Přístupnost z klávesnice)
  • V hlavním menu není možnost skrýt, lze se procházet i po skrytém seznamu (Pravidlo 1.4 Rozlišitelné)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek nejpozději během roku 2022.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 02.03.2022.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Ministerstvem vnitra.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijteposta@mvcr.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
Praha 7, 170 34
emailposta@mvcr.cz